Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
detalji
šifra: 36.002.80
ROLL UP 85, reklamni baner, 85 x 200 cm
boja: silver
težina: 1,900 kg
pakovanje: 6/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 19,90 EUR
 
lager: kom.
na carini: >400 kom.
detalji
šifra: 36.003.80
BILD, reklamni pult
boja: silver
težina: 6,780 kg
pakovanje: 1 kom.
Cena bez PDV-a: 99,00 EUR
 
lager: 14 kom.
na carini: 43 kom.
šifra: 36.004.80
TABLE, poster štand, 58 x 82.4 cm
boja: silver
težina: 8,140 kg
pakovanje: 1/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 92,00 EUR
 
lager: 19 kom.
na carini: 13 kom.
detalji
šifra: 36.007.80
ROLL UP 120, reklamni baner, 120 x 200 cm
boja: silver
težina: 3,000 kg
pakovanje: 4/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 30,00 EUR
 
lager: 31 kom.
na carini: >100 kom.
šifra: 36.008.80
ROLL UP 100, reklamni baner, 100 x 200 cm
boja: silver
težina: 2,600 kg
pakovanje: 4/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 27,00 EUR
 
lager: 62 kom.
na carini: 68 kom.