Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
detalji
šifra: 20.055.10
LUSS, elektronski plastični upaljač, crni (black)
boja: crna
težina: 0,000 
pakovanje: 500/10 kom.
Cena bez PDV-a: 0,38 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.
detalji
šifra: 20.055.20
LUSS, elektronski plastični upaljač, plavi (blue)
boja: plava
težina: 0,000 
pakovanje: 500/10 kom.
Cena bez PDV-a: 0,38 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.
detalji
šifra: 20.055.30
LUSS, elektronski plastični upaljač, crveni (red)
boja: crvena
težina: 0,000 
pakovanje: 500/10 kom.
Cena bez PDV-a: 0,38 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.
šifra: 20.055.53
LUSS, elektronski plastični upaljač, zelena (kelly green)
boja: Kelly Green
težina: 0,000 
pakovanje: 500/10 kom.
Cena bez PDV-a: 0,38 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.
detalji
šifra: 20.055.90
LUSS, elektronski plastični upaljač, beli (white)
boja: bela
težina: 0,000 
pakovanje: 500/10 kom.
Cena bez PDV-a: 0,38 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.