Datum predstavlja očekivano vreme dolaska proizvoda. Publik ne može garantovati za preciznost datuma. Vreme isporuke zavisi od mnogo faktora: brodara, špeditera, prevoznika, carinskih i finansijskih službi nekoliko država regiona. Očekivano vreme dolaska kontroliše se i usklađuje dva puta nedeljno sa trenutnim statusom pošiljke.
detalji
šifra: 10.091
OSCAR, hemijska olovka, crna (black)
težina: 0,009 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,22 EUR
detalji
šifra: 10.092
MONA, hemijska olovka, plava (blue)
težina: 0,007 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,18 EUR
detalji
šifra: 10.097
PALOMA, hemijska olovka, plava (blue)
težina: 0,012 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,25 EUR
detalji
šifra: 10.102
TRIXI BIANCO, hemijska olovka, crna (black)
težina: 0,006 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,10 EUR
detalji
šifra: 10.103
BALZAC, hemijska olovka, plava (blue)
težina: 0,012 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,23 EUR
detalji
šifra: 10.104
BALZAC PRO, hemijska olovka, plava (blue)
težina: 0,011 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,23 EUR
detalji
šifra: 10.105
PELIKO, hemijska olovka, crna (black)
težina: 0,015 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,29 EUR
detalji
šifra: 10.106
BART, hemijska olovka, crna (black)
težina: 0,008 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,22 EUR
detalji
šifra: 10.109
PAPIRUS, biorazgradiva hemijska olovka, plava (blue)
težina: 0,005 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,18 EUR
detalji
šifra: 10.111.30
OSCAR BIANCO, hemijska olovka, crvena (red)
boja: crvena
težina: 0,009 kg
pakovanje: 1000/50/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,14 EUR
 
lager:  -  kom.
na carini:  -  kom.
detalji
šifra: 10.115
CHALK, Premec hemijska olovka, crna (black)
težina: 0,007 kg
pakovanje: 1000/100/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,25 EUR
detalji
šifra: 10.116
CHALK BLACK, Premec hemijska olovka, siva (grey)
težina: 0,007 kg
pakovanje: 1000/100/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,25 EUR