Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
Datumi predstavljaju interval vremena u kojem će se željeni artikal proizvoditi. Početni i krajnji datum proizvodnje se svakodnevno ažuriraju a količine se automatski usklađuju između planiranih i proizvedenih količina.
detalji
šifra: 70.041
SRPSKI JUNACI, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,220 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.042
SEXY HOTSHOTS, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,40 EUR
 
lager: 1.082 kom.
detalji
šifra: 70.047
VINO, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,55 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.050
VOJVODINA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,220 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager: 50 kom.
detalji
šifra: 70.052
PRAVOSLAVNI MANASTIRI CRNE GORE, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.055
JEDNOLISNI VERSKI, zidni kalendar, jednolisni, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,050 kg
pakovanje: 150/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,22 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.058
PRIRODA 58, zidni kalendar, 12 lista, A3 format
boja: pun kolor
težina: 0,173 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,90 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.059
PRAVOSLAVNI 59, zidni kalendar, 12 lista, A3 format
boja: pun kolor
težina: 0,193 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,90 EUR
 
lager: kom.
detalji
šifra: 70.060
STARA DOBRA VREMENA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager: 19 kom.
detalji
šifra: 70.061
HOT WHEELS, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,204 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.063
NAŠA SRBIJA, zidni kalendar, 7 listova, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,213 kg
pakovanje: 50/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 0,83 EUR
 
lager:  -  kom.
detalji
šifra: 70.065
VODE SRBIJE, zidni kalendar, 13 lista, B3 format
boja: pun kolor
težina: 0,313 kg
pakovanje: 30/1/1 kom.
Cena bez PDV-a: 1,28 EUR
 
lager: 20 kom.